XTDV Forum
Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên diễn đàn với các mạng xã hội - Printable Version

+- XTDV Forum (https://forum.xtdv.group)
+-- Forum: Tổng hợp (https://forum.xtdv.group/forum_1__tong_hop)
+--- Forum: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (https://forum.xtdv.group/forum_13__huong_dan_su_dung_dien_dan)
+--- Thread: Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên diễn đàn với các mạng xã hội (/thread_560__huong_dan_chia_se_bai_viet_tren_dien_dan_voi_cac_mang_xa_hoi)Hướng dẫn chia sẻ bài viết trên diễn đàn với các mạng xã hội - xtdv - Thứ hai, 29/10/2012

Bạn đang đọc các bài viết trên diễn đàn, thấy bài viết hay và muốn chia sẻ? Hãy làm theo các bước sau đây:

1. Bấm vào nút dấu [+] ở thanh định hướng trên diễn đàn.

[Ảnh: share_01_zpsd602e45a.png]

2. Chọn mạng xã hội bạn muốn chia sẻ, một cửa sổ mới sẽ hiện ra, ở đây tôi ví dụ với Facebook.

[Ảnh: share_02_zps705278b9.png]

3. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, bấm vào nút Share Link.

4. Xong, bây giờ bài viết đã xuất hiện trên Facebook.

Chúc các bạn thành công.