XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Tạo đám mây riêng bằng Hyper-V Phần 2
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
Tạo đám mây riêng bằng Hyper-V (Phần 2)
>>>Nguồn : http://danhgiacongnghe.vn
Giới thiệu
Phần 1 của chuỗi bài này đã hướng dẫn các bạn cách tải về, cài đặt và cấu hình công cụ Microsoft Deployment Toolkit. Chúng ta đã tạo được một thư mục chung (deployment share) nên giờ là lúc bắt đầu tạo một số file ảnh của hệ điều hành mà chúng ta có thể làm chủ trong thư mục đó.
Bổ sung các hệ điều hành

Việc bổ sung hệ điều hành vào thư mục chung khá đơn giản. Khi bạn vào thư mục chung đã tạo trước đó, bạn sẽ thấy rằng thư mục chung chứa một thư mục con gọi là Operating Systems. Kích chuột phải vào thư mục và chọn New Folder. Cửa sổ tạo thư mục mới được khởi chạy.
Màn hình khởi tạo sẽ yêu cầu đặt tên và mô tả cho thư mục. Chúng ta đặt tên thư mục là Windows Server 2008 R2. Chọn Next. Kiểm tra lại thông tin vừa nhập trong màn hình tổng kết và nhấn Next. Khi Windows tạo xong thư mục, chọn Next tiếp.
[Ảnh: hyper1.jpg]
Sau khi tạo xong thư mục cho hệ điều hành windows, chúng ta có thể tạo thêm bất kỳ thư mục nào mà chúng ta cần. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một thư mục Windows Server 2008 R2 và thư mục Windows 7.

Tiếp theo, nhập các file của hệ điều hành vào thư mục đã được tạo. Cho đĩa cài của hệ điều hành muốn nhập vào máy, kích chuột phải vào thư mục đã được tạo và chọn Import Operating System. Windows sẽ mở cửa sổ cài đặt Import Operating System Wizard.
Màn hình đầu tiên yêu cầu cung cấp loại hệ điều hành mà bạn muốn tạo thêm. Chọn tùy chọn Full Set of Source Files và chọn Next. Tiếp theo, dẫn đến file nguồn setup bằng cách trỏ tới ổ DVD.
Kích Next để đặt tên cho thư mục đích. Thư mục đích được quảng bá tự động và mặc định có thể phù hợp với mục đích của bạn.Chương trình tự động đặt tên thư mục đích là Windows Server 2008 R2x64.
Nhấn Next để xem thông tin tổng quát về những tùy chọn ta đã cung cấp. Nếu mọi thứ đều đúng, chúng ta chọn Next. Chương trình bây giờ sẽ nhập hệ điều hành từ ổ DVD. Thời gian hoàn thành setup phụ thuộc vào cấu hình server và hệ điều hành của chúng ta. Sau khi hoàn thành, tất cả các bản Windows khác nhau được liệt kê trong thư mục tương ứng.
[Ảnh: hyper2.jpg]

Xây dựng chuỗi nhiệm vụ (task sequence)
Tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai một server để quản lý máy ảo và một số server chủ Hyper-V. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải tạo những server này một cách thủ công do ta đã tạo một file ảnh thực thi. Các file ảnh này sau cùng thì được dùng để tạo các máy ảo bên trong đám mây riêng, nhưng lúc này cũng có thể dùng nó để xây dựng cở sở hạ tầng đám mây ảo. Đầu tiên là xây dựng chuỗi nhiệm vụ được sử dụng để thực thi một máy chạy Windows Server 2008 R2 chung.
Để tạo chuỗi nhiệm vụ này, vào thư mục chung và sau đó kích chuột phải vào thư mục Task Sequences. ChọnNew Folder từ thực đơn ngữ cảnh và sau đó sử dụng cửa sổ cài để tạo một thư mục OS Install. Khi thư mục đã được tạo, kích chuột phải vào thư mục và chọn New Task Sequence từ thực đơn ngữ cảnh.
Windows bây giờ sẽ khởi chạy cửa sổ cài đặt Task Sequence. Đầu tiên chúng ta phải cấp mã nhận dạng cho nhiệm vụ đang tạo và đặt tên nhiệm vụ. Trong bài này, chúng ta đặt tên chuỗi nhiệm vụ là Windows Server 2008 R2 và sử dụng ID là W2K8R2G.
Sau khi nhập tên và ID, chọn Next. Chương trình sẽ hỏi loại khuôn mẫu nhiệm vụ muốn sử dụng. Chọn tùy chọn Standard Server Task Sequence và nhấn Next.
Bây giờ, chọn hệ điều hành muốn thực hiện như một phần của nhiệm vụ và nhấn Next. Màn hình sau đó đưa ra tùy chọn chỉ định product key. Nếu có nhiều khóa kích hoạt cho Windows Server 2008 R2 thì hãy nhập tại đây. Nếu không, chọn tùy chọn không chỉ định product key lúc này.
Nhấn Next để nhập tên user, tổ chức và trang chủ cho IE. Nhập thông tin và kích Next. Kế đến, bạn phải nhập mật khẩu quản trị nội bộ sẽ được dùng trên những  server được triển khai từ file ảnh này.
Nhấn Next để xem lại các tùy chọn chuỗi nhiệm vụ. Nếu tất cả đã ổn, kích Next để tạo chuỗi. Khi quá trình hoàn tất, nhấn Finish. Bạn sẽ thấy chuỗi nhiệm vụ mới được liệt kê trong thư mục OS Install.

Như đã đề cập trước đó, chúng ta sẽ sử dụng các file ảnh thực thi để xây dựng hạ tầng đám mây riêng và cuối cùng là tạo các máy ảo trong đám mây. Do chúng ta sẽ sử dụng các file ảnh để giúp tạo hạ tầng đám mây riêng nên sẽ cần một chuỗi nhiệm vụ mà có thể được dùng để triển khai một server Hyper-V.
Bây giờ, tạo một chuỗi nhiệm vụ giống như chuỗi chung ta vừa tạo. Điểm khác biệt là tên và ID chuỗi này phản ánh rằng nó sẽ được dùng để triển khai các server chủ Hyper-V.
Kết luận
Bây giờ chúng ta đã tạo một số file ảnh thực thi. Đã đến lúc thực hiện một số thay đổi với các chuỗi nhiệm vụ và sau đó bắt đầu triển khai các server hạ tầng.
Bạn có thể xem phần 1 ở : http://truongton.net/forum/showthread.php?p=22124119#post22124119