XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Giúp đỡ - hướng dẫn remove header firmware.
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
Chào mọi người.

Không biết có anh nào hướng dẫn mình remove header firmware openwrt được không ?

Mình đang dùng DGND3700 v1 của Netgear, đang ở openwrt, bây giờ muốn về gốc mà làm không được ?

Báo lỗi

[Ảnh: 6TbjHz4.png]

Đọc hướng dẫn ở đây nhưng không biết cái dòng header 65 bytes nằm ở đâu ?

Mã:
Restoring OEM firmware

It can be done with the Method 2 described here.

Or from OpenWrt web interface:

Download the Netgear firmware, and rename it to netgear-firmware.chk
Remove the Netgear firmware header (first 65 bytes)
dd if=netgear-firmware.chk bs=65 skip=1 of=netgear-firmware_noheader.bin
Now you are ready to flash netgear-firmware_noheader.bin via luci, mtd, flashcp or any other method used by OpenWrt to flash a firmware.
Once the flashing procedure finished you are back again with the netgear original firmware.
Nguồn: https://wiki.openwrt.org/toh/netgear/dgnd3700

Mở bằng free hex editor neo. Không biết có phải cái dòng đó không ? Và xóa thì xóa như thế nào ?
Hay là phải dùng phần mềm khác ?
[Ảnh: XBqaZyo.png]

Cám ơn mọi người.
Bạn bỏ 65-byte đầu tính từ địa chỉ 0x00000000.

[Ảnh: attachment.php?aid=84]
Cám ơn anh.

Cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa là file DGND3x00_2016-04-10_09-49.tar.xz
Nguồn: http://www.richud.com/wiki/DGND3700_V1_Transmission_Firmware#DOWNLOAD_Latest_Multi_Firmware_DGND3700.2F3800_Annex_A.2FB_GENIE_Version
File đuôi dạng đó thì flash làm sao hả anh ? Hay đó chỉ là bộ source để build firmware ?