XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Xin giải pháp UnBrick WHR-G300
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
Hồi tối em có up nhầm firmware v1 cho WHR-G300 (v2). Giờ đèn DIAG hiện đỏ và đèn nguồn hiện xanh. Khi cắm dây mạng vào cổng nào thì cổng đó xanh. Em đã thử như này

1. Xem địa chỉ MAC dán sau WHR-G300 theo tìm hiểu nó chính là SSID (10-6F-3F-F4-8B-DF)
2. Đặt IP tĩnh IP : 192.168.11.1 / SN: 255.255.255.0 / DF:192.168.11.1
3. route print (xác định xem ethernet nào)
4. netsh interface ip delete arpcache
5. netsh interface ipv4 add neighbors 7 192.168.11.1 10-6F-3F-F4-8B-DF
6. Chạy tftp2 như hình
[Ảnh: 2016-12-14_221429.png]

Đến đây tftp báo ko kết nối đc với WHR-G300
Em đã thử nhiều lần rồi mà ko thành công.
Các bác có thể xem hoặc hướng dẫn em khắc phục lỗi này với a.
Bạn đặt IP tĩnh trên máy bạn là 192.168.11.2.
Không cần khóa địa chỉ MAC vào IP.