XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Hạ version FW WZR-HP-G300NH2
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
hiện mình đang có 1 con buffalo WZR-HP-G300NH2 hôm bữa nghịch dại update lên ver 1.93 hôm này muốn hạ xuống ver 1.80 hay ver 1.79
giúp e với