XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Nhờ hướng dẫn cấu hình Vlan trên netgear 3700
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
Chào mọi người,

Hiện tại em đang dùng đường truyền internet và Nettv của Viettel với router toto-link. Giờ em thay thế bằng netgear3700 nhưng biết phải cấu hình cồng eth1.35 và eth1.36 như thế nào. Nhờ mọi người giúp đỡ.

ISP -->FTTH-->Convert-->Port Wan (Router-netgear 3700)-->IPTV
I created 2 vlan 35 and 36:
VlanID Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 CPU
1 untag untag untag untag off tag
35 off off off off tag tag
36 off off off off tag tag
config interface 'wan'
option _orig_ifname 'eth1'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'pppoe'
option username 'h4_ftth_giangdv'
option password '3879gG'
option ifname 'eth0.35'
config interface 'IPTV'
option proto 'dhcp'
option ifname 'eth0.36'
Port nào cắm vào set-top box thì chỉnh nó thành Untagged với VLAN tương ứng.
(Thứ bảy, 27/05/2017, 06:46)xtdv đã viết: [ -> ]Port nào cắm vào set-top box thì chỉnh nó thành Untagged với VLAN tương ứng.

Cảm ơn Bác, em nó đã chạy rồi.