XTDV Forum

Phiên bản đầy đủ: Nhờ giúp cấu hình Linksys E2000 Viettel
Bạn đang xem phiên bản thu gọn và tối giản. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng rõ ràng.
Chào các bác.

Em mới đổi con Linksys E2000 FW OpenWrt thay cho Con TPLink cùi của nhà mạng mạng.

Mô hình mạng nhà em nhưu sau:

ISP Viettel ->FTTH--> Convert-->Port Wan (Linksys E2000 OpenWrt)--->IPTV.

Tại Router cũ đang set Vlan như sau
Internet VLAN ID: 35
Internet VLAN Pri: 0
IPTV VLAN ID: 2502
IPTV VLAN Pri: 4

Lan 1+2 = Internet
Lan 3+4 = IPTV

Hiện tại em cấu hình được 2 cổng xem IPTV, con mạng thì chịu chết, không tài nào có mạng IP Wan không xin được.

Bắc nào giúp em với ạ.

Em cảm ơn.