XTDV Forum
[BUFFALO] Xin hỏi phục hồi folder đã xóa - Printable Version

+- XTDV Forum (https://forum.xtdv.group)
+-- Forum: Chuyên môn (https://forum.xtdv.group/forum_3__chuyen_mon)
+--- Forum: STORAGE (https://forum.xtdv.group/forum_5__storage)
+---- Forum: NAS (https://forum.xtdv.group/forum_26__nas)
+---- Thread: [BUFFALO] Xin hỏi phục hồi folder đã xóa (/thread_5320__buffalo_xin_hoi_phuc_hoi_folder_da_xoa)Xin hỏi phục hồi folder đã xóa - doatphach - Thứ ba, 10/10/2017

Chào các bác mình có vấn đề thế này muốn hỏi . chả là mình có con Wvl lỡ xóa nhầm folder trên giao diện web bây giờ cách nào phục hồi ko? tks


RE: Xin hỏi phục hồi folder đã xóa - truongtx - Thứ sáu, 13/10/2017

Rất tiếc là không có cách nào nhé bạn.


RE: Xin hỏi phục hồi folder đã xóa - doatphach - Chủ nhật, 15/10/2017

(Thứ sáu, 13/10/2017, 16:48)truongtx đã viết:  Rất tiếc là không có cách nào nhé bạn.

buồn nhỉ